Producció Km0 – 1000m2 d’exposició

02.09 POLÍTICA DE PRIVACITAT
MONTCLAR DECO, SL garanteix la privadesa de les dades de caràcter personal aportats, segons el
Reglament General de Protecció de Dades (RGPD).
La visita a aquesta pàgina Web no suposa que l’usuari estigui obligat a facilitar cap informació sobre si
mateix, no obstant això, durant la visita és possible que se sol·licitin dades de caràcter personal a través de
formularis.
Aquestes dades seran incorporades a un fitxer responsabilitat de MONTCLAR DECO, SL i seran utilitzats
amb la finalitat de contestar la sol·licitud realitzada per la seva banda i per enviar-los informació de la
nostra empresa i serveis per qualsevol mitjà de comunicació. En enviar-nos aquest formulari, vostè està
acceptant explícitament la recepció dels mateixos. Aquestes dades es cancel·laran a petició seva o una
vegada satisfet la finalitat per la qual van ser recaptats.
Com exercitar els drets: Els usuaris poden dirigir una comunicació per escrit a MONTCLAR DECO, SL
amb domicili en AV. FRANÇA 117, 17840 SARRIA DE TER, GIRONA, o a l’adreça de correu electrònic
ADMINISTRACIO@VIBBUM.CAT incloent en tots dos casos una fotocòpia del seu DNI o un altre document
identificatiu similar, per exercitar els seus drets, que són els següents:
● Dret a sol·licitar l’accés a les dades personals: vostè podrà preguntar a MONTCLAR DECO, SL si
aquesta empresa està tractant les seves dades.
● Dret a sol·licitar la seva rectificació (en cas que siguin incorrectes) o supressió.
● Dret a sol·licitar la limitació del seu tractament, en aquest cas únicament seran conservats per
MONTCLAR DECO, SL per a l’exercici o la defensa de reclamacions.
● Dret a oposar-se al tractament: MONTCLAR DECO, SL deixarà de tractar les dades en la forma
que vostè indiqui, tret que per motius legítims imperiosos o l’exercici o la defensa de possibles
reclamacions s’hagin de seguir tractant.
● Dret a la portabilitat de les dades: en cas que vulgui que les seves dades siguin tractades per una
altra signatura, MONTCLAR DECO, SL li facilitarà la portabilitat de les seves dades al nou
responsable.
Possibilitat de retirar el consentiment: en el cas que s’hagi atorgat el consentiment per a alguna finalitat
específica, vostè té dret a retirar el consentiment a qualsevol moment, sense que això afecti a la licitud del
tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.
Com reclamar davant l’Autoritat de Control: Si un usuari considera que hi ha un problema amb la forma en
què MONTCLAR DECO, SL està manejant les seves dades, pot dirigir les seves reclamacions a l’autoritat
de protecció de dades que correspongui, sent l’Agència Espanyola de Protecció de Dades la indicada en el
cas d’Espanya.
La negativa a proporcionar les dades suposarà la no prestació o la impossibilitat d’accedir al servei pels
quals eren sol·licitats. Vostè té dret a rebre resposta de qualsevol pregunta, consulta o aclariment que li
sorgeixi derivada d’aquest formulari.
Les parts se sotmeten, a la seva elecció, per a la resolució dels conflictes i amb renúncia a qualsevol altre
fur, als jutjats i tribunals del domicili del propietari del lloc Web.