Producció Km0 – 1000m2 d’exposició

AVÍS LEGAL
D’ acord amb l’ exigència de l’artícle 10 de la Llei 34/2002, d’ 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la
Informació i de Comerç Electrònic (LSSI-CE), MONTCLAR DECO, SL informa de les següents dades:
02.01 TITULAR DE LA WEB
Raó Social: MONTCLAR DECO, SL
CIF: B67402396
Denominació comercial: VIBBUM
Domicili fiscal: AV. FRANÇA 117, 17840 SARRIA DE TER, GIRONA.
Contacte: ADMINISTRACIO@VIBBUM.CAT
Registre Mercantil: BARCELONA, Tom: 46859, Fulla: B533334, Foli: 101, Número d’
inscripció: 1ª

La present informació regula les condicions d’ús, les limitacions de responsabilitat i les obligacions que els
usuaris de la pàgina Web que es publica sota el nom del domini WWW.VIBBUM.COM les quals els usuaris
assumeixen i es comprometen a respectar.

02.02 COOKIES
WWW.VIBBUM.COM utilitza cookies per facilitar la navegació per aquest portal i per obtenir una major
eficàcia i personalització dels serveis oferts als usuaris. Les cookies empleades en WWW.VIBBUM.COM
s’associen únicament amb un usuari anònim i el seu ordinador, no proporcionen referències que permetin
deduir el nom i cognoms de l’usuari i no poden llegir dades del seu disc dur ni incloure virus en els seus
equips. Així mateix, WWW.VIBBUM.COM no pot llegir les cookies implantades en el disc dur de l’ usuari
des d’altres servidors.
L’usuari pot lliurement decidir sobre la implantació o no en el seu disc dur de les cookies empleades en
WWW.VIBBUM.COM. En aquest sentit, l’usuari pot configurar el seu navegador per acceptar o rebutjar per
defecte totes les cookies o per rebre un avís en pantalla de la recepció de cada cookie i decidir en aquest
moment la seva implantació o no en el seu disc dur. Per a això li suggerim consultar la secció d’ajuda del
seu navegador per saber com canviar la configuració que actualment empra. Tot i que l’usuari configurés el
seu navegador per rebutjar totes les cookies o rebutgés expressament les cookies de WWW.VIBBUM.COM
podrà navegar pel portal amb l’únic inconvenient de no poder gaudir de les funcionalitats del portal que
requereixin la instal·lació d’alguna d’elles. En qualsevol cas, l’usuari podrà eliminar les cookies de
WWW.VIBBUM.COM implantades en el seu disc dur a qualsevol moment, seguint el procediment establert
en la secció d’ajuda del seu navegador o entrant a l’enllaç Política de Cookies d’aquest lloc Web.
Adaptació a la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic

02.03 POLÍTICA D’ ENLLAÇOS
En cas que s’introdueixi per un usuari d’Internet un enllaç des del seu propi Lloc Web al Lloc Web de
VIBBUM, l’enllaç únicament vincularà amb la pàgina principal d’aquest últim, però no podrà reproduir-la de
cap manera, i, en cas que es visualitzin els continguts del Lloc Web amb continguts aliens al mateix,
aquests continguts aliens no podran induir a error, confusió o engany en els Usuaris sobre la procedència
dels seus continguts, ni suposar un acte de comparació o imitació deslleial o un aprofitament de la
reputació de VIBBUM.
No es realitzarà des de la pàgina que introdueix l’enllaç cap tipus de manifestació falsa o inexacta sobre
VIBBUM, Empreses Associades, col·laboradors o empleats, ni s’indicarà en aquesta pàgina que tenen el
consentiment de VIBBUM per a la inserció de l’enllaç, o que VIBBUM té alguna relació o col·laboració amb
aquesta pàgina.
Excepte en els casos permesos per la llei o expressament autoritzats per VIBBUM, sempre que es permeti
un enllaç directe amb el seu Lloc Web, queda prohibida la utilització de qualsevol marca o qualsevol altre
signe distintiu de VIBBUM dins de la pàgina on es trobi l’enllaç, tret que s’autoritzi expressament.
La pàgina que estableixi l’enllaç haurà de complir amb la llei i no disposar o enllaçar amb continguts il·lícits
o contraris a la moral i als bons costums.
Per la seva banda, el propi Lloc Web inclou dispositius tècnics d’enllaç que permeten a l’Usuari accedir a
altres pàgines i portals d’Internet, actuant VIBBUM com a prestador de serveis d’intermediació de
conformitat amb l’article 17 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de
Comerç Electrònic, per la qual cosa només serà responsable dels continguts i serveis subministrats en els
llocs enllaçats en cas que havent tingut coneixement efectiu, en la forma prevista per la Llei de Serveis de
la Societat de la Informació, de la il·licitud no hagi desactivat l’enllaç.
L’existència de llocs enllaçats no suposa que existeixin acords amb els responsables o titulars dels
mateixos, i VIBBUM no es fa responsable pels danys produïts per la il·licitud, qualitat, desactualizació,
indisponibilitat, error i inutilitat dels continguts d’aquests llocs, ja que els desconeix. En qualsevol cas, si
l’Usuari tingués coneixement que els llocs enllaçats remeten a pàgines els continguts de les quals o serveis
són il·lícits o contraris a la moral haurà de posar-ho en coneixement de VIBBUM.
A aquests efectes s’habilita l’adreça de correu electrònic ADMINISTRACIO@VIBBUM.CAT, d’aquesta
forma, els usuaris hauran de comunicar: nom, adreça, número de telèfon i adreça de correu electrònic,
especificació de la suposada activitat il·lícita duta a terme al Portal i fets o circumstàncies que revelen el
caràcter il·lícit d’aquesta activitat.

02.04 CONDICIONS D’ ÚS
La utilització de la pàgina atorga la utilització d’usuari i implica l’acceptació de les condicions de l’avís legal,
política de privadesa i condicions d’ús, si l’usuari no estigués conforme, s’abstindrà d’utilitzar la pàgina.
L’usuari està obligat i es compromet a utilitzar la pàgina i els continguts de conformitat amb la legislació
vigent, l’Avís Legal, i qualsevol altre avís contingut en aquesta pàgina, així com amb les normes de
convivència, la moral i bons costums generalment acceptades.
L’Usuari s’obliga i es compromet a no transmetre, difondre o posar a la disposició de tercers qualsevol
contingut de la Pàgina, tals com a informacions, textos, dades, continguts, missatges, gràfics, dibuixos,
arxius de so i/o imatge, fotografies, enregistraments, programari, logotips, marques, icones, tecnologia,
programari, enllaços, disseny gràfic i codis font, o qualsevol un altre material al que tingués accés en la
seva condició d’Usuari de la Pàgina, sense que aquesta enumeració tingui caràcter limitatiu.

02.05 PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL
Totes les marques, noms comercials o signes distintius de qualsevol classe que apareixen a la pàgina són
Adaptació a la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic
propietat de MONTCLAR DECO, SL o, si escau, de tercers que han autoritzat el seu ús, sense que pugui
entendre’s que l’ús o accés al portal i/o als continguts atribueixi a l’usuari dret algun sobre les citades
marques, noms comercials i/o signes distintius, i sense que puguin entendre’s cedits a l’usuari, cap dels
drets d’explotació que existeixen o puguin existir sobre aquests continguts. I no entén cedits ni s’autoritza la
seva utilització, en cap cas, als usuaris de la pàgina tret que s’obtinguin aquests drets per escrit del legítim
titular dels mateixos.

02.06 XARXES SOCIALS OFICIALS
VIBBUM a les xarxes socials Instagram El prestador de serveis de les pàgines oficials de és l’entitat
MONTCLAR DECO, SL (d’ara endavant VIBBUM) amb C.I.F. B67402396 i domicili social a AV. FRANÇA
117, 17840 SARRIA DE TER, GIRONA i mateix domicili a efecte de notificacions.
L’accés i ús d’aquestes pàgines requereix de l’acceptació de les condicions generals d’ús de xarxes socials
i la política de privadesa que més a baix es detalla i es completa amb la política i les normes de les
plataformes de xarxa social de Instagram.
Per qualsevol consulta o contacte amb VIBBUM els usuaris podran comunicar-se a través del número de
telèfon 0034972090269 o de la següent adreça electrònica: ADMINISTRACIO@VIBBUM.CAT.
Condicions d’ ús de la pàgina oficial de VIBBUM en Instagram
Si us plau, llegeixi atentament aquestes condicions d’ús ja que contenen tota la informació relativa als seus
drets i obligacions com a usuari de la pàgina oficial de VIBBUM en Instagram. L’accés i ús de la pàgina
oficial de VIBBUM en Instagram està subjecte a més al compliment de les condicions establertes per
Instagram com a titular de la plataforma del servei de xarxa social.
Quan l’usuari accedeix o utilitza la pàgina oficial de VIBBUM en Instagram manifesta el seu consentiment i
acceptació del compliment de l’establert en les presents condicions d’ús.
L’accés i ús de la pàgina oficial de VIBBUM en Instagram està prohibit als menors de 14 anys.
Usos permesos i usos prohibits
A través de la pàgina oficial de VIBBUM en Instagram es facilita un espai en el qual l’usuari pot publicar i
intercanviar informació i continguts, així com establir comunicació entre diversos usuaris.
L’ús de la pàgina oficial de VIBBUM no pot tenir una finalitat econòmica o comercial.
Adaptació a la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic
L’usuari està obligat a realitzar un ús raonable de la pàgina oficial de VIBBUM de Instagram i dels seus
continguts, segons les possibilitats i finalitats pels quals està concebut d’acord amb els usos i costums, la
moral, la legislació vigent, les presents normes i les normes i polítiques publicades per Instagram. L’usuari
serà l’únic responsable de la informació, imatges, opinions, al·lusions o continguts de qualsevol tipus que
comuniqui, allotgi, transmeti, posi a disposició o exhibeixi a través de la pàgina oficial de VIBBUM en
Instagram.
VIBBUM no podrà ser considerat responsable editorial dels continguts publicats per l’usuari i declara
expressament que no s’identifica amb cap de les opinions que els usuaris publiquin a la pàgina oficial de
VIBBUM en Instagram de les conseqüències de les quals es fa enterament responsable l’emissor de les
mateixes.
En tot cas, queda prohibit l’ús de la pàgina oficial de VIBBUM en Instagram finalitats il·legals o no
autoritzats, amb o sense finalitat econòmica.

02.07 EXEMPCIÓ DE RESPONSABILITATS
MONTCLAR DECO, SL inclou en el seu Lloc Web una sèrie de continguts sobre les seves activitats,
productes, estructura, gestió i equips propis d’una Web corporativa. MONTCLAR DECO, SL exclou
qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que poguessin derivar-se de l’accés als
continguts, informacions, publicitat, opcions, conceptes i imatges facilitats als usuaris.
En qualsevol cas, MONTCLAR DECO, SL no es fa responsable de:
● El mal que l’usuari pugui realitzar del Lloc Web.
● La continuïtat dels continguts de la Lloc Web.
● L’absència de virus i/o altres components nocius en el Lloc Web o en el servidor que els
subministra, tant quant a la visualització dels continguts pels usuaris com en la descàrrega dels
mateixos.
● Els continguts i serveis prestats per altres Llocs Web a les quals pugui tenir accés des de les
adreces d’Internet titularitat de MONTCLAR DECO, SL.
● El major o menor rendiment dels continguts albergats en el Lloc Web.
● Els danys o perjudicis que causés qualsevol persona, bé a si mateixa o a terceres, que infringís les
condicions, normes i instruccions que MONTCLAR DECO, SL estableix en aquest Lloc Web.
● Els danys ocasionats per la vulneració dels sistemes de seguretat del Lloc Web titularitat de
MONTCLAR DECO, SL.
● El mal funcionament de programari o “plugins” (descàrrega que pogués realitzar-se des de l’enllaç
establert a aquest efecte), que pogués ser necessari per a la visualització o escolta de determinats
continguts albergats en el present Lloc Web.
● Qualsevol acció o actuació que pogués realitzar en relació amb la vulneració de drets de tercers,
especialment, en relació amb la imatge, propietat intel·lectual o industrial.
● De l’edició, revisió, censura i verificació dels continguts de les pàgines o Llocs d’Internet amb els
quals l’usuari es connecti a través del motor de cerca o dels enllaços inclosos en el Lloc Web de
MONTCLAR DECO, SL.

Adaptació a la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic
Exempció de responsabilitat pel funcionament de la Pàgina Web
MONTCLAR DECO, SL presta els seus serveis i continguts de forma continuada emprant tots els mitjans
tècnics al seu abast per realitzar aquesta prestació de forma satisfactòria.
MONTCLAR DECO, SL podrà, quan ho consideri convenient, realitzar correccions, millores o modificacions
en la informació continguda en el seu Lloc Web, sense que això de lloc, ni dret a cap reclamació o
indemnització, ni impliqui reconeixement de responsabilitat alguna.
MONTCLAR DECO, SL no es fa responsable pels danys i perjudicis de tota naturalesa que poguessin
derivar-se de la disponibilitat i continuïtat tècnica del funcionament del seu Lloc Web. En qualsevol cas,
MONTCLAR DECO, SL, durà a terme totes les actuacions necessàries per restablir els seus serveis en cas
de fallada tècnica.

02.08 LEGISLACIÓ I JURISDICCIÓ
MONTCLAR DECO, SL es reserva la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri
oportunes per la utilització indeguda del seu lloc Web i continguts, o per l’incompliment de les presents
condicions.
En cas d’existir discrepància entre l’establert en el present Avís Legal i les Condicions Particulars de cada
servei específic, prevaldrà el que es disposa en aquestes últimes.
En el cas que qualsevol disposició o disposicions contingudes en el present Avís Legal anessin
considerades nul·les o inaplicables, íntegrament o en part, per qualsevol Jutjat, Tribunal o òrgan
administratiu competent, aquesta nul·litat o inaplicació no afectarà a la resta de disposicions del present
Avís Legal ni a les Condicions Particulars dels diferents serveis del present Lloc Web.
El no exercici o execució, per part de MONTCLAR DECO, SL de qualsevol dret o disposició contingut en
aquestes Condicions Generals no constituirà una renúncia al mateix, excepte reconeixement i acord escrit
per la seva banda.
La relació entre l’usuari i el prestador es regirà per la normativa vigent i d’aplicació al territori espanyol. De
sorgir qualsevol controvèrsia les parts podran sotmetre els seus conflictes a arbitratge o acudir a la
jurisdicció ordinària complint amb les normes sobre jurisdicció i competència sobre aquest tema.
MONTCLAR DECO, SL té el seu domicili a SARRIA DE TER, Espanya.